O Nas

Strona główna / O Nas

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe ALFA prowadzi  szereg szkoleń, stawiających na rozwój i doskonalenie Państwa pracowników. Nasze profesjonalne działania zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa w środowisku pracy.
Postawione cele osiągamy poprzez odpowiednie szkolenia, które pozwolą załodze zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywanie obowiązków.

Tylko systematyczne szkolenia pracowników zapewniają wysoki poziom kultury pracy, co zapobiega powstawaniu wypadków jak również ogranicza występowanie chorób zawodowych.
Wyedukowani pracownicy lepiej i efektywniej wykonują powierzone im zadania, bardziej dbają o swoje stanowisko pracy i powierzone im mienie. Naszym zadaniem jest przygotować załogę do skutecznej i wydajnej pracy tak, aby Państwo mogli spokojnie zająć się kierowaniem firmą, wdrażaniem nowych pomysłów i realizacją kolejnych celów.

Jeżeli natomiast odczuwają Państwo potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu jakości zarządzania w Waszej firmie, oferujemy szkolenia dla  kadry kierowniczej w zakresie komunikacji społecznej, technik negocjacyjnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
Poprzez nasze specjalistyczne szkolenia tak ukształtujemy kadrę kierowniczą, by osiągała jak najlepsze rezultaty i przyczyniała się do coraz wyższej pozycji Państwa firmy na rynku.

Na stałe współpracujemy z szerokim gronem zawodowych trenerów i wykładowców, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kursów i wykładów. Fachowe podejście do uczestników szkolenia przekłada się na zdobytą przez nich wiedzę oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce.

Nasz Firma jest wpisana do Rejestru InstytucjiI Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00388/2014

Proponowane przez nas szkolenia:

 • szkolenia okresowe BHP (dla wszystkich grup zawodowych ; również w języku ang.)
 • szkolenia zawodowe (wózki widłowe, suwnice, podesty),
 • szkolenia energetyczne (grupa G-1,G-2,G-3 ),
 • szkolenia z ADR (substancje niebezpieczne),
 • szkolenia HACCP (GHP, GMP),
 • doradztwo z zakresu DGSA ,
 • szkolenia PEM (pola elektromagnetyczne),
 • szkolenia z zakresu prac na wysokości,
 • szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy,
 • metodyka szkolenia instruktażu stanowiskowego,
 • szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 1 i 2-dniowe (również w języku ang.),
 • szkolenia przeciwpożarowe 1-dniowe (rownież w języku ang.),
 • gospodarka odpadami,
 • dostosowanie maszyn (Dyrektywa maszynowa),
 • pomiary środowiska pracy (hałas, oświetlenie, pomiary elektryczne, pola elektromagnetyczne),
 • szkolenia dla działów sprzedaży  (nagocjacje, autoprezentacja),
 • szkolenia dla kadry kierowniczej (komunikacja społeczne, walka ze stresem, wystąpienia publiczne, sytuacje kryzysowe w firmie).

Organizujemy również szkolenia wyjazdowe w naszych ośrodkach:

Dworek Pamiętna k/Skierniewic 

Gościniec Rycerski k/Giżycka