E-learning

Strona główna / E-learningOddajemy do Państwa dyspozycji naszą platformę szkoleniową, która umożliwi szkolenia BHP, zapewni naukę w czasie i w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczestników.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z póź. zm.), okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (e-learning). 

Do Państwa dyspozycji oddajemy szkolenia e – learningowe BHP, w wersji polskiej i angielskiej, dla trzech grup stanowisk:

  •   szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych,
  •   szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  •   szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych.

Korzystając z naszych szkoleń w formie e-learningu zyskują Państwo:

  •  znaczne obniżenie kosztów szkolenia,
  •  oszczędności czasu,
  • możliwość nauki w dowolnym czasie i w wybranym miejscu,
  •  innowacyjny system szkoleń.

Po wybraniu i zamówieniu odpowiedniego pakietu, każdy uczestnik szkolenia BHP przez Internet otrzymuje indywidualny login i hasło wraz z instrukcją dalszego postępowania..

  •  Wszystkie oferowane przez nas szkolenia zakończone są egzaminem. Każdy uczestnik uzyskuje dostęp do egzaminu dopiero w momencie zaliczenia całości szkolenia.
  •  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiane są w formie papierowej i wysyłane pod wskazany adres.
  • Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich instytucji, firm i przedsiębiorstw. Klientów instytucjonalnych i firm. Aby skorzystać z naszej oferty potrzebują Państwo jedynie dostępu do Internetu na każdym z komputerów, na którym ma zostać uruchomione szkolenie.

PRZEJDŹ DO PLATFORMY     http://elearning.ces-alfa.h2g.pl/

Cennik szkoleń BHP

wersja polska:

Liczba
użytkowników
BHP  Pracowników administracyjno-biurowych BHP Pracodawców
i kierujących pracownikami
BHP Pracowników   inżynieryjno-technicznych
do 10 75 pln 85 pln 85 pln
10-30 60 pln 75 pln 75 pln
30-60 50 pln 70 pln 70 pln
60-100 40 pln 60 pln 60 pln
powyżej 100 oferta indywidualna oferta indywidualna oferta indywidualna

wersja angielska: 

Liczba  użytkowników BHP Pracodawców  i kierujących pracownikami
do 10 120 pln
10-30 110 pln
30-60 100 pln
60-100 90 pln
powyżej 100 oferta indywidualna